Nedávné sloučení funkcí samostatných programů pro registraci zařízení (DEP) a hromadného nákupu aplikací (VPP), které byly sloučeny pod službu Apple Business Manager pro firemní zákazníky a Apple School Manager pro školství s sebou přináší změnu názvosloví. K té dojde v létě 2019. Konkrétně se týká pojmů DEP Reseller ID a DEP Customer ID. Ty budou přejmenovány na Reseller ID a Organization ID. Tyto změny se promítnou v Apple Business Manageru a Apple School Manageru. Technické aspekty se naštěstí nemění a dotazy do API tak budou nadále fungovat beze změn.