Chtěli bychom vás tímto informovat, že s účinností od 11. 3. 2020 došlo ke změně názvu naší společnosti Etnetera Logicworks, s.r.o., se sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7.

Počínaje tímto datem vystupuje společnost pod novým obchodním názvem Logicworks, s.r.o. Ostatní údaje společnosti (sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, kontaktní údaje...) zůstávají beze změny. Proto si vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci s naší firmou výhradně nový obchodní název Logicworks, s.r.o.

Měníme pouze obchodní název, ostatní zůstává při starém

I nadále zůstáváme nedílnou součástí uskupení Etnetera Group, kde mimo jiné najdete společnosti jako Etnetera, Etnetera Activate, Etnetera Motion a další viz etneteragroup.cz. Společné prostory kanceláří, firemní kultura a sdílené hodnoty nám zůstávají stejné.


Od změny názvu očekáváme především srozumitelnější komunikaci firmy, respektive celé skupiny Etnetera Group ve vztahu k veřejnosti, což jde ruku v ruce s dalšími kroky, které v rámci komunikace naší firmy postupně podnikáme.


 „Etnetera, Etnetera Activate a Etnetera Motion spolu úzce spolupracují a mají společné projekty i klienty. Náš business je však jiný. Naši klienti nás přesto zaměňují s Etneterou a klienti Etnetery se bohužel nevyznají ve všech Etneterách. Tento krok by měl situaci výrazně ulehčit,” dodává ke změně obchodního jména Michal Pazderník, Sales Manager.