Základ dobře fungující firmy tvoří bezproblémově fungující IT. Každý manažer vždy hledá komplexní řešení šité na míru jeho firmě, které dokáže všechny požadavky vyřešit v co nejkratší době a bude vhodné i pro mobilní uživatele, kteří pracují na více místech zároveň.

Stvořili jsme Logicworks Sensei

Proto jsme začali tvrdě pracovat na variantě, která se soustředí na tyto tři základní cíle. Výsledkem posledních dvou let je nová služba Logicworks Sensei, která kombinuje pokročilou automatizaci s bohatými zkušenostmi support týmu.

Logicworks Sensei tvoří sada moderních služeb, které přebírají starost o IT. V reálném čase monitorují firemní infrastrukturu a koncová zařízení, analyzují diagnostická data, včas detekují hardwarové a softwarové chyby, a předchází tak možným výpadkům. Zároveň se starají o průběžné aktualizace kritických prvků.

Manažerům navíc poskytují přehled o trendech a historii chodu IT a slouží také jako nástroj pro další inovace.

A co víc, její nasazení ve firmě nepředstavuje žádnou počáteční investici.

Logicworks Sensei Infrastructure

Možnosti využití služby Logicworks Sensei Infrastructure, která má na starosti monitoring všech prvků infrastruktury, jsou neuvěřitelně flexibilní. Ať již jde o routery, switche, přístupové body pro Wi-Fi, servery, síťová úložiště nebo tiskárny.

Srdcem tohoto monitoringu je náš hardwarový senzor umístěný v lokální síti. Je velmi nenáročný –  pro své správné fungování potřebuje pouze běžné připojení k internetu.

Logicworks Sensei Infrastructure

Předem definovaná diagnostická data nejdříve zašifruje a poté odešle na server v naší infrastruktuře. Ten je pro běžné uživatele z internetu nedostupný. Autentizace probíhá pomocí certifikátů, a poskytuje tak další úroveň zabezpečení.

Služba Logicworks Sensei Infrastructure zahrnuje taktéž průběžné aktualizace všech monitorovaných prvků. Síťová infrastruktura tak zůstává vždy aktuální a bezpečná a vy se nemusíte o nic starat.

Logicworks Sensei Endpoint

Ještě důležitější součástí tohoto balíčku služeb je Logicworks Sensei Endpoint, který průběžně monitoruje stav koncových zařízení. Ať už se jedná o hardwarové chyby, nestandardní hodnoty senzorů nebo potenciálně škodlivý software a ostatní bezpečnostní rizika a hrozby.

Tento „virtuální technik“ sbírá veškerá diagnostická data, která roztřídí a odešle v zašifrované podobě na náš server. Pomáhá tak detekovat jakýkoliv potenciální hardwarový nebo softwarový problém.

Logicworks Sensei Endport

A pokud firma již využívá hromadnou správu zařízení, dokáže vzdáleně vynutit aktualizace jakýchkoliv aplikací včetně operačního systému, ovladačů tiskáren nebo automaticky nastavit VPN a provést změnu zabezpečení systému.

Analýza dat

Všechna diagnostická data jsou nejdříve roztříděna podle předem naprogramovaného schématu a každé události se přiřadí odpovídající priorita. Náš support tým provádí analýzu těchto dat a průběžně řeší jednotlivé požadavky.

Navíc rovněž probíhá pravidelná měsíční hloubková analýza diagnostických dat koncových stanic, jejíž výstupem je návrh řešení všech zjištěných nedostatků. Poté už je na firmě, zda chce tyto nedostatky aktuálně řešit, či nikoliv.

Reporting

Nedílnou součástcelého řešení tvoří služba Reporting, díky které obdrží firma kompletní přehled odchylek a seznam incidentů ze všech oblastí správy za poslední kalendářní měsíc.

A protože dbáme na bezpečnost veškerých dat, celý systém provozujeme v souladu s požadavky obecného nařízení Evropské komise o ochraně osobních údajů (GDPR).

Je nasazení Logicworks Sensei složité?

Jednoduše – není. Stačí spustit instalační balíček monitorovacího softwaru Logicworks Sensei Endpoint a po restartu je vše hotové.

A pokud chcete rovněž využít službu Logicworks Sensei Infrastructure, zapojíte pouze hardwarový senzor do sítě. Dodatečná konfigurace senzoru se může lišit podle typu monitorovaných zařízení.

Analýzu dat a Reporting začneme zpracovávat automaticky, jakmile se načtou první diagnostická data.

#SpolečněToZvládneme

Připojujeme se k výzvě #SpolečněToZvládneme a všem novým klientům, kterých se dotklo vyhlášení nouzového stavu v ČR, nabízíme po dobu 3 měsíců Logicworks Sensei Endpoint zdarma bez jakéhokoliv dalšího závazku. Máte zájem? Napište nám na sales@logicworks.cz a společně se domluvíme.

 

PS: Odesláním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem reakce na váš dotaz v souladu s ustanovením §5 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.