Pro použití klávesových zkratek, nebo klávesových kombinací, stiskněte klávesu pro modifikaci (Cmd, Ctrl, Alt, …) společně s klávesou daného znaku. Například stisknutí klávesy Cmd () a klávesy „C“ současně, zkopíruje (uloží do schránky) cokoliv je právě vybráno (text, grafika, atd.) Toto se nazývá klávesová zkratka (kombinace) „Cmd-C“. Modifikační klávesa (modifikátor) změní význam dalších kláves nebo kliknutí myší v klávesové kombinaci. Všechny klávesové zkratky nemusí obsahovat modifikátor.
 
Modifikátory: Cmd, Ctrl, Alt, Shift, Caps Lock, a klávesa fn (pokud vaše klávesnice má klávesu fn).
 
Symboly kláves pro modifikaci, které můžete spatřit v nabídkách systému Mac OS X a na Apple klávesnicích:
⌘ (klávesa Cmd) – na některých Apple klávesnicích má tato klávesa Apple logo ()
⌃ (klávesa Ctrl)
⌥ (klávesa Alt) – na této klávese se může objevit text „Alt“ nebo „Option“
⇧ (klávesa Shift)
⇪ (klávesa Caps Lock) – zapíná či vypíná psaní velkých písmen fn (klávesa Funkce)

Klávesové zkratky při startu počítače

Stisknete klávesu nebo klávesovou kombinaci dokud se očekávaná funkce neobjeví/nezmizí (např. podržte Alt během spouštění počítače dokud se neobjeví Bootovací Menu, nebo Shift dokud se neobjeví „Bezpečné bootování").
 
Tip: Pokud funkce při startu nefungují, možná to způsobuje neoriginální Apple klávesnice. Připojte Apple klávesnici a zkuste to znovu.
 
Klávesová zkratka Co to dělá
Alt Zobrazí zařízení, ze kterých lze nabootovat (tzv. Bootovací menu)
Shift Zajistí Bezpečné bootování (start počítače v bezepčném režimu)
C Spustí počítač z bootovacího DVD či CD
T Spustí počítač v target módu (možno připojit počítač jako externí disk)
N Pokus o start z kompatibilního síťového serveru (NetBoot)
X Spustí počítač z disku, na kterém je Mac OS X (pokud jsou připojeny ne-Mac OS X disky)
Cmd-V Start ve Verbose režimu
Cmd-S Zapne počítač v Single User režimu (bez grafického rozhraní)

Klávesové zkratky pro Finder

Klávesová zkratka Co to dělá
Cmd-A Označí všechny položky v okně Finderu (nebo na ploše pokud není žádné okno otevřeno)
Alt-Cmd-A Zrušit označení
Shift-Cmd-A Otevřít složku Aplikace
Cmd-C Zkopírovat vybranou položku/položky/text do Schránky
Shift-Cmd-C Otevřít okno Počítač
Cmd-D Duplikovat vybranou položku
Shift-Cmd-D Otevřít složku Plocha
Cmd-E Vysunout (CD/DVD/disk)
Cmd-F Hledání ve Spotlightu podle jakýchkoliv atributů
Shift-Cmd-F Hledání ve Spotlightu podle názvů souborů
Shift-Cmd-G Zobrazit nabídku Otevřít složku
Shift-Cmd-H Otevřít složku Domek přihlášeného uživatele
Cmd-I Zobrazit informace pro každou položku ve zvláštním okně
Alt-Cmd-I Zobrazit Inspector (dynamické okno s informacemi)
Ctrl-Cmd-I Zobrazit Informace pro více položek najednou
Shift-Cmd-I Otevřít iDisk
Cmd-J Otevřít nastavení zobrazení
Cmd-K Dialog pro Připojení k Serveru
Shift-Cmd-K Otevřít okno Síť
Cmd-L Vytvořit alias vybrané položky
Cmd-M Minimalizovat okno
Alt-Cmd-M Minimalizovat všechny okna
Cmd-N Nové okno Finderu
Shift-Cmd-N Nová složka
Alt-Cmd-N Nová dynamická složka
Cmd-O Otevřít vybranou složku
Shift-Cmd-Q Odhlášení aktuálního uživatele
Alt-Shift-Cmd-Q Okamžité odhlášení aktuálního uživatele
Cmd-R Zobrazit originál aliasu
Cmd-T Přidat vybranou položku do bočního panelu
Shift-Cmd-T Přidat vybranou položku do oblíbených
Alt-Cmd-T Skrýt panel nástrojů / Zobrazit panel nástrojů v okně Finderu
Shift-Cmd-U Otevřít složku Utilit
Cmd-V Vložit
Cmd-W Zavřít okno
Alt-Cmd-W Zavřít všechna okna
Cmd-X Vyjmout
Alt-Cmd-Y Slideshow (Mac OS X 10.5 nebo novější)
Cmd-Z Zpět / Vpřed
Cmd-1 Zobrazit jako ikony
Cmd-2 Zobrazit jako seznam
Cmd-3 Zobrazit jako sloupce
Cmd-4 Zobrazit jako Cover Flow (Mac OS X 10.5 nebo novější)
Cmd-, (Cmd a čárka) Otevřít Předvolby Finderu
Cmd-Shift-? Otevřít Centrum nápovědy
Alt-Shift-Cmd-Esc (držet 3 vteřiny) - Mac OS X v10.5, v10.6 nebo novější Vynutit ukončení aktuální aplikace
Cmd-[ Zpět
Cmd-] Vpřed
Cmd-Šipka nahoru Otevřít příslušnou složku
Ctrl-Cmd-Šipka nahoru Otevřít příslušnou složku v novém okně
Cmd-Šipka dolů Otevřít označenou položku
Cmd-Tab Přepínání mezi aplikacemi--vpřed
Shift-Cmd-Tab Přepínání mezi aplikacemi--zpět
Cmd-Delete Přesunout do koše
Shift-Cmd-Delete Vysypat koš
Alt-Shift-Cmd-Delete Vysypat koš bez potvrzovacího dialogu
Mezerník (nebo Cmd-Y) Rychlý náhled (Mac OS X 10.5 nebo novější)
Cmd při přetahování Přesunout přetahovanou položku na jiný disk (ikona u kurzoru se při držení kláves změní)
Alt při přetahování Zkopírovat přetahovanou položku (ikona u kurzoru se při držení kláves změní)
Alt-Cmd při přetahování Vytvořit alias přetahované položky (ikona u kurzoru se při držení kláves změní)

Kláv. zkratky pro Aplikace a ostatní zkratky pro Mac OS X

Poznámka: Některé aplikace nemusí podporovat všechny z následujících klávesových zkratek.
 
Klávesová zkratka Co to dělá
Cmd-Mezerník Zobrazit nebo skrýt pole pro vyhledávání Spotlight
Ctrl-A Přesunout kurzor na začátek řádku/odstavce
Ctrl-B Přesunout kurzor o jeden znak dozadu
Ctrl-D Smazat znak před kurzorem
Ctrl-E Přesunout kurzor na konec řádku/odstavce
Ctrl-F Přesunout kurzor o jeden znak dopředu
Ctrl-H Smazat písmeno za kurzorem
Ctrl-K Smazat zbytek řádku/odstavce od kurzoru doprava
Ctrl-N Přesunout kurzor o řádek níž
Ctrl-O Vložit nový řádek za kurzorem
Ctrl-P Přesunout kurzor o řádek výš
Ctrl-T Prohodit znak před kurzorem za znak za kurzorem
Ctrl-V Přesunout se o stránku níž
Alt-Delete Smazat slovo nalevo od kurzoru
Cmd-Tab Přepínání mezi nejčastěji používanými aplikacemi v seznamu otevřených aplikací
Shift-Cmd-Tab Přepínání mezi nejčastěji používanými aplikacemi v seznamu otevřených aplikací v opačném směru
Shift-Tab Procházení spuštěných aplikací v opačném směru
Cmd-esc Otevřít Front Row (pokud je nainstalován)
Alt-Eject Vysunout médium ze sekundární optické mechaniky (pokud je nainstalována)
Ctrl-Eject Zobrazit dialog pro vypnutí počítače
Alt-Cmd-Eject Uspat počítač
Ctrl-Cmd-Eject Ukončit všechny aplikace (s šancí uložit změny v otevřených dokumentech), pak restartovat počítač
Ctrl-Alt-Cmd-Eject Ukončit všechny aplikace (s šancí uložit změny v otevřených dokumentech), pak vypnout počítač
Ctrl-F1 Zapnout nebo vypnout plný přístup pro klávesnici
Ctrl-F2 Přepne do panelu menu
Ctrl-F3 Přepne do Docku
Ctrl-F4 Přepne na aktuální (další) okno
Shift-Ctrl-F4 Přepne na předchozí okno
Ctrl-F5 Přepne na panel nástrojů
Ctrl-F6 Přepne na první (další) panel
Shift-Ctrl-F6 Přepne na předchozí panel
F11 Zobrazit nebo skrýt všechna okna
F12 Zobrazit nebo skrýt Dashboard
Cmd- - (minus) Snížit velikost vybrané položky
Cmd-{ Zarovnat výběr doleva
Cmd-} Zarovnat výběr doprava
Cmd-| Zarovnat výběr na střed
Cmd-: Zobrazit okno Spelling
Cmd-; Hledat v dokumentu slova s chybným pravopisem
Cmd-, Otevřít okno Předvoleb pro aktivní aplikaci (pokud podporuje tuto klávesovou zkratku)
Alt-Ctrl-Cmd-, Snížení kontrastu obrazovky
Alt-Ctrl-Cmd-. Zvýšení kontrastu obrazovky
Cmd-? Otevřít nápovědu
Alt-Cmd-/ Zapnout nebo vypnout vyhlazení písma
Shift-Cmd-= Zvětšit velikost vybrané položky
Shift-Cmd-3 Zachytit celou obrazovku do souboru (na plochu)
Shift-Ctrl-Cmd-3 Zachytit celou obrazovku do Schránky
Shift-Cmd-4 Zachytit výběr do souboru (na plochu)
Shift-Ctrl-Cmd-4 Zachytit výběr do Schránky
Cmd-A Označit všechny položky v dokumentu nebo okně, nebo všechny znaky v textovém poli
Cmd-B Naformátovat vybraný text tučně nebo zrušit tento formát
Cmd-C Zkopírovat vybraná data do Schránky
Shift-Cmd-C Zobrazit okno Barvy
Alt-Cmd-C Zkopírovat formát vybraného textu
Alt-Cmd-D Zobrazit nebo skrýt Dock
Cmd-Ctrl-D Zobrazit význam vybraného slova v aplikaci Slovník
Cmd-D Vybrat složku Plocha v dialogu Otevřít a UložitVybrat "Neukládat" v dialogu obsahující tlačítko Neukládat (v Mac OS X v10.6.8)
Cmd-Delete Vybrat "Neukládat" v dialogu obsahující tlačítko Neukládat (v OS X Lion)
Cmd-E Použít výběr pro hledání
Cmd-F Otevře okno Hledat
Alt-Cmd-F Otevře postranní panel pro hledání
Cmd-G Najít další výskyt výběru
Shift-Cmd-G Najít předchozí výskyt výběru
Cmd-H Skrýt okna aktuální aplikace
Alt-Cmd-H Skrýt okna všech běžících aplikací
Cmd-I Naformátovat kurzívou vybraný text nebo zrušit toto formátování
Alt-Cmd-I Zobrazí okno Inspector
Cmd-J Přejít na výběr
Cmd-M Minimalizovat aktivní okno do Docku
Alt-Cmd-M Minimalizovat všechna okna aktivních aplikací
Cmd-N Vytvořit nový dokument v aktivní aplikaci
Cmd-O Zobrazit dialog pro výběr dokumentu k otevření v aktuální aplikaci
Cmd-P Zobrazit dialog Tisk
Shift-Cmd-P Zobrazí dialog pro specifikování tiskových parametrů (Page Setup)
Cmd-Q Ukončit aktivní aplikaci
Cmd-S Uložit aktivní dokument
Shift-Cmd-S Zobrazit dialog Uložit jako
Cmd-T Zobrazit okno Písma
Alt-Cmd-T Zobrazit nebo skryje panel nástrojů
Cmd-U Podtrhnout vybraný text nebo zruší podtržení
Cmd-V Vložit obsah Schránky na pozici kurzoru
Alt-Cmd-V Aplikovat styl jednoho objektu na vybraný objekt (Vložit Styl)
Alt-Shift-Cmd-V Použít styl okolního textu na vložený objekt
Ctrl-Cmd-V Použít nastavení formátování na vybraný objekt
Cmd-W Zavřít aktivní okno
Shift-Cmd-W Zavřít soubor a okna k němu přidružená
Alt-Cmd-W Zavřít všechna okna aplikace bez jejího ukončení
Cmd-X Vyjmout výběr a uloží ho do Schránky
Cmd-Z Zrušit předchozí příkaz (některé aplikace umožnují zrušit vice příkazů)
Shift-Cmd-Z Znovu provede předchozí příkaz (některé aplikace umožnují znovu provést vice příkazů)
Cmd-Šipka vpravo Přesunout textový kurzor na konec aktuálního řádku
Cmd-Šipka vlevo Přesunout textový kurzor na začátek aktuálního řádku
Cmd-Šipka dolů Přesunout textový kurzor na konec dokumentu
Cmd-Šipka nahoru Přesunout textový kurzor na začátek dokumentu
Shift-Cmd-Šipka vpravo Označit text mezi kurzorem a koncem řádku (*)
Shift-Cmd-Šipka vlevo Označit text mezi kurzorem a začátkem řádku (*)
Shift-Šipka vpravo Prodloužení výběru o jeden znak doprava (*)
Shift-Šipka vlevo Prodloužení výběru o jeden znak doleva (*)
Shift-Cmd-Šipka nahoru Označit text mezi kurzorem a začátkem dokumentu (*)
Shift-Cmd-Šipka dolů Označit text mezi kurzorem a koncem dokumentu (*)
Shift-Šipka nahoru Prodloužení výběru o jeden řádek nahoru (*)
Shift-Šipka dolů Prodloužení výběru o jeden řádek dolů (*)
Shift-Alt-Šipka vpravo Prodloužení výběru na konec aktuálního dokumentu (*)
Shift-Alt-Šipka vlevo Prodloužení výběru na začátek aktuálního dokumentu (*)
Shift-Alt-Šipka dolů Prodloužení výběru na konec aktuálního odstavce (*)
Shift-Alt-Šipka nahoru Prodloužení výběru na začátek aktuálního odstavce (*)
Ctrl-Mezerník Přepínání mezi stávajícím a předchozím vstupním zdrojem
Alt-Ctrl-Mezerník Přepínání mezi všemi vstupními zdroji
Alt-Cmd-esc Vynutit ukončení
(*) Poznámka: Pokud není text označen, prodloužení začíná na pozici kurzoru. Pokud se text vybere tažení, pak rozšíření začíná na hranici výběru. Obrácením směru výběru zruší stávající označení.

Univerzální přístup – klávesové zkratky pro VoiceOver

Poznámka: Nastavení Univerzálního přístupu se provádí v Předvolby systému / Univerzální přístup
 
Klávesová zkratka Co to dělá
Cmd-F5 nebo fn Cmd-F5 Zapnout/vypnout VoiceOver
Ctrl Alt-F8 nebo fn Ctrl Alt-F8 Otevřít VoiceOver Utilitu
Ctrl Alt-F7 nebo fn Ctrl Alt-F7 Zobrazí VoiceOver menu
Ctrl Alt-; nebo fn Ctrl Alt-; Zapnout/vypnout VoiceOver zámek klávesy Ctrl nebo klávesy Alt
Alt-Cmd-8 nebo fn Cmd-F11 Zapnout přiblížení (Zoom)
Alt-Cmd-+ Přiblížit
Alt-Cmd- - (mínus) Oddálit
Alt-Ctrl-Cmd-8 Invertovat barvy displeje a zpět
Ctrl Alt-Cmd-, Snížit kontrast
Ctrl Alt-Cmd-. Zvýšit kontrast
 
Poznámka: Pokud některé zkratky nefungují, možná jen potřebujete v Předvolbách systému / Univerzální přístup / karta Klávesnice / Otevřít předvolby pro klávesnici... / karta klávesnice zaškrtnout "Použít klávesy F1, F2 a další jako standardní funkční klávesy".

Univerzální přístup – klávesy myši

Pokud jsou Klávesy myši zapnuty v nastavení Univerzálního, můžete použít klávesnici nebo klávesy numerického bloku k posunu kurzoru myši. Pokud váš počítač nemá numerický blok, použijte klávesu Fn (Funkce).
 
Klávesová zkratka Co to dělá
8 Posun nahoru
2 Posun dolů
4 Posun doleva
6 Posun doprava
1 Posun šikmo nahoru doleva
3 Posun šikmo nahoru doprava
7 Posun šikmo dolů doleva
9 Posun šikmo dolů doprava
5 Stisknutí tlačítka myši
0 Držení tlačítka myši
. (desetinná čárka/tečka na numerickém bloku klávesnice) Uvolnění tlačítka myši