Všechny Macy s interní baterií mají indikátor stavu nabití, který je zobrazen v panelu nabídek. Ve výjimečných případech však tento indikátor může ukazovat nesprávné údaje - plné nabití ve chvílích, kdy baterii zbývá jen pár procent, nebo naopak. V tomto krátkém článku si probereme několik možností, jak tento problém vyřešit.

Proč je stav baterie zobrazován chybně?

Chybné zobrazování stavu nabití baterie znamená, že údaj o procentech v panelu nabídek se liší od skutečného stavu nabití baterie. To může vést například k předčasnému upozornění na připojení Macu do sítě, nebo naopak k vybití bateri, aniž by o tom byl uživatel upozorněn. Věnujte těmto příznakům pozornost, abyste dokázali problém včas odhalit a vyřešit ho. Abyste mohli problém efektivně opravit, potřebujete nejprve zjistit jeho příčinu. K těmto obtížím nedochází příliš často, a právě z tohoto důvodu může být těžké je diagnostikovat. Na druhou stranu je 90% potíží se zobrazováním stavu baterie poměrně jednoduše vyřešitelnou softwarovou, nikoliv hardwarovou chybou.

Řešení problému

Bez ohledu na příčinu by mělo být vždy možné najít minimálně jedno řešení problému s ukazatelem stavu baterie na Macu. Vyzkoušet můžete některý z níže uvedených kroků:

Restart počítače

Věřte tomu nebo ne, někdy váš problém může vyřešit zkrátka jen jednoduchý a v tolika vtipech probíraný krok „vypnout a znovu zapnout“. Tento postup vyřešil již nejeden softwarový problém a s velikou pravděpodobností to bude platit i u potíží se zobrazováním stavu baterie.

Reset SMC vašeho Macu

Pokud klasický restart nezabral, může problém spočívat v SMC – System Management Control (řadič pro správu systému). Tato součást vašeho Macu má na starost kromě jiného například i řízení baterie. Někdy však může dojít k jejímu poškození, a tím pádem i špatnému fungování. Resetem SMC do továrního nastavení můžete mnohé problémy vyřešit.

  • Vypněte počítač.
  • Připojte k počítači adaptér.
  • Stiskněte klávesy Shift + Control + Alt a zároveň vypínací tlačítko.
  • Pusťte klávesy a znovu zapněte počítač.

Cyklus baterie

Další příčinou může být poškození vaší baterie běžným používáním. Zkuste ji nechat zcela vybít a poté opět nabít na 100%. Tím byste měli obnovit systémy, které podávají zprávu o stavu vaší baterie operačnímu systému na vašem počítači - ukazatel by nyní měl být mnohem přesnější.

Zkontrolujte stav baterie

Podržte klávesu Alt/Option a klikněte na indikátor baterie v panelu nabídek. Hned v prvním řádku menu se vám zobrazí stav baterie, který by v ideálním případě měl být normální. Pokud je s vaší baterií něco v nepořádku, uvidíte v horní řádce výzvu k její výměně nebo kontrole v servisu.

Znovu usaďte baterii

Pokud vám nevadí otevřít Mac, zkuste baterii fyzicky odpojit. Zatímco je odpojena, podržte po dobu 30 sekund vypínací tlačítko Macu. Vraťte baterii zpět na místo a opět stiskněte tlačítko. Tato činnost by měla mít za následek přesnější čtení procenta baterie v Macu.

Kontaktujte autorizovaný servis

Pokud žádný z výše uvedených kroků nezabral a indikátor stavu nabití baterie stále ukazuje chybný údaj, bude mít problém nejspíše kořeny v hardwaru. V takovém případě doporučujeme Mac přinést k nám.

TAGY: baterie, mac